Köszöntjük, Gerda, Martina nevű látogatóinkat.

Grafológus szakoktató, Makra Ildikó Judit

Makra Ildikó Judit

Mobil/ SMS: 06 (70) 529 89 12

E-mail: grafobazis@gmail.com

Ajánlatkérés:
KLIKK

1117 BUDAPEST BUDAFOKI ÚT 81 2EM 4

hétvégén a parkolás ingyenes, helyek szoktak lenni. 4 metró közel, 4, 6 villamos meg egy csomó busz, Rákóczi és Petőfi híd közel....

Péntekenként: a Palota Tehetségfejlesztő Központban is tartok foglalkozásokat!

Cím: 1157 Budapest Hartyán köz 3.

Szombat egész nap és vasárnap délután: 1111 Bp Budafoki u. 81.

Egyénre szabott interaktív foglalkozások.

TÉRKÉP

Köszönetnyilvánítások
Kedves Ildikó! Nem tudom, hogyan csinálja, de fiam /aki eddig ceruzát, krétát, lapot látni sem akart/, kezd önállóan rajzolni. Végre az óvodai faliújságon is láthatom a munkáit. Megszerette az alkotást. Már nem fél, hogy kinevetik. Elhiszi, hogy képes arra, amire a többi gyerek. Javult az önbizalma és ezt magának köszönhetjük. Elengedik iskolába is, mert emiatt ez is kérdéses volt.

AKCIÓ 999.- FT

Lelkem gyöngyei

MEGRENDELHETŐ

verses kötetem e-book formájában
a részletekért KLIKK

Mérje fel gyermeke képességeit

KLIKK IDE A FELMÉRÉSHEZ

Kézügyesítő játékok otthonra

KLIKK IDE A JÁTÉKOKHOZ

KÖNYV
Tanulsz velem cigányul? Sityos manca romanes?
Szilágyiné Makra Ildikó - Orsósné Varga Mária

Tanulás zavarok tünetei

Diszgráfia/ diszlexia/ diszkalkulia általános tünetei

 

 

Amennyiben minimum 5-5 jellemző ráillik a gyermekre, fennáll a tanulási zavar kockázata, érdemes szakemberrel megvizsgáltatni.

 

 

Értelmi

·        Intelligencia ép vagy magas.

·        Gyors felfogású, értelmes, logikus.

·        Ami érdekli, azt könnyen megjegyzi.

·        Gondolati ugrások jellemzik.

·        Gyorsabban gondolkodik, mint cselekszik.

·        Rövidtávú emlékezete gyenge, memóriazavar.

·        Egymás utáni 2-3 utasításra nem tud visszaemlékezni.

·        Nem látja meg az azonosságokat és különbségeket.

·        Hasonló látási és hallási észleléseket kever.

·        Érzékelési zavarok fordulnak elő.

·        Időben rosszul tájékozódik, időérzéke fejletlen.

·        Auditív és vizuális ritmusokat nem tud visszaadni.

·        Utasításokat hiányosan jegyez meg /ez is hibaforrás/.

·        Teljesítménye alacsony vagy ingadozó.

·        Csapongó gondolatok, torlódó asszociációk.

·        Koncentrációs nehézség.

·        Sorrendiségi hibák minden szinten.

·        Figyelmi ingadozás, -elterelhetőség, -ugrálás.

·        Érdeklődése kialakulatlan /minden egyszerre vagy semmi sem igazán, tartósan/.

·        Tanulási szituáción kívül érdeklődő, figyel.

·        Lényegkiemelő képessége gyenge, minden egyformán fontos számára.

 

Számolás

·        Azonos számú korongot térben széthúzva többnek lát.

·        Relációs jelet rosszul tesz ki, mert nem tudja értelmezni.

·        Gyorsabban mutatja, mint kimondja a számot ezért ujjal való számlálása is hibás.

·        Nehezen jegyzi meg a számokat, számsorokat.

·        Elmosódottnak látja a számokat.

·        Nehezen tanulja a szorzótáblát.

·        Hiányos és /vagy hibás fogalmak a számokról, mennyiségekről, nagyságrendekről, matematikai műveletekről.

·        Felcserélt számok, megfordított /minden irányba -63, 36, 93, 39-/ számok.

·        Számcserék hallás és másolás után is.

·        Hasonló alakú és/vagy írómozdulatú számok cseréje.

·        Számjegyeket kihagy.

·        Nem veszi észre a hibát sem a szám leírásakor, sem a művelet közben vagy végén.

·        Ahányszor megoldja ugyanazt a példát, mindig más eredményt kap, és nem tudja visszakeresni hol rontott, mert nem látja.

·        Aránytalanul hosszú időt tölt egy-egy számolási feladattal.

·        Kimerül a matematikafeladatok közben.

·        Számfogalom és mennyiség összefüggésében téved.

·        Számtani szimbólumokat nem érti, vagy felcseréli a műveleteket.

·        Rengeteg gyakorlás sem hoz eredményt a matematikai előrehaladásban, csak ront a helyzeten.

·        Amit tanult gyorsan felejti, így nincs mire építkeznie. Egyre kevésbé érthető a számok birodalma a számára.

·        Tízes, százas ezres átlépésekor elakad.

·        Nehezen folytat számsorokat fejszámoláskor elfelejti a közbülső eredményeket, sőt egyszerű számsort sem tud megjegyezni. /rendszám, telefonszám, kódok, szobaszám…stb/.

·        Visszafelé, 10-től sem tud sorban számolni.

·        Rímekkel jobban tanul: 5×5 az 25, 6x6az 36… ami nem rímel, nem megy…/7x7nek a vége nem 7re végződik…

·        Téri, idői folyamatokat sem tud megfogalmazni, nem érzi.

·        Szöveges matekpéldában nem igazodik el, képtelen értelmezni, mi mihez kapcsolódik.

·        Nehezen tanulja a hagyományos órát. /60 után van váltás nem 100-nál./

 

Olvasás

·        Elmosódottnak látja a betűket.

·        Nem szeret olvasni.

·        Olvasásnál sort téveszt, /ugrik fel vagy le.

·        Mást olvas, mint ami le van írva.

·        Ragot, szót megfordít.

·        Szóvégeket lehagy, vagy pontatlanul folytat. /”Kitalálja” a végét./

·        Betűket téveszt, kihagy.

·        Szótagokat felcserél, megfordít.

·        Nem emlékszik, mit olvasott.

 

Beszéd

·        Megkésett beszédfejlődés.

·        Beszédhibák.

·        Hallási szelekció nehéz.

·        Hosszabb szavak kimondása gondot okoz.

·        10-nél több hangot hibásan ejt.

·        Keveri a zöngés-zöngétlen hangokat.

·        Irányjelölő fogalmakat nem ért vagy felcserél.

·        Viszonyszavakat rosszul használ, vagy utasításkor téveszti.

·        Kevés és bizonytalan szókincs.

·        Tőmondatok használata.

·        Leíró, „érzelemtelen” vagy agresszív körülírások, történetmesélések.

·        Halandzsázás, „se füle-se farka történetek”.

·        Sajátos szavakat, szóösszevonásokat alkalmaz.

·        Ismétlődő elemek.

·        Kapkodó beszéd, hadarás, locsogás-fecsegés, elmosódó beszéd.

·        Zaklatott beszéd, beszéd-kényszer, amit nem tud leállítani.

·        Befejezetlen szavak, mondatok, történetek.

·        Nem érdekli a mese, nehezen tanul verset, mondókát, dalokat.

·        Szövegek tartalmát nem tudja lényegkiemelően visszaadni.

·        „Költ” a mese, vers visszamondásnál.

·        Szavak, mondatok után-mondása nehéz.

·        Pontos, szó szerinti visszaadás sikertelen.

·        A nyelvtani, fogalmi szabályok számára nehezek.

·        Idegen nyelvet nehezen tanul.

 

Mozgás

·        Mozgászavar.

·        Túlmozgás, hiperaktivitás, élénkség vagy túlzott lassúság.

·        Összerendezetlen, sokat esik, megüti magát.

·        Bizonytalan, ügyetlen mozgás. Ismétlődő elemek.

·        Kimaradt vagy megkésett mozgásfejlődési fázis.

·        Térben rosszul tájékozódik /fent-lent, jobbra-balra, középen…/

·        Keresztezett mozgásokat nehezen vagy nem kivitelez.

·        Gyors, nem célszerű mozgások.

·        Távolságokat nem tud megbecsülni, /mellényúl, lelök, stb…

·        Nem oda néz, amit csinál…  /”Jobbra néz és balra megy, átesik tárgyakon../

·        Lépcsőn bizonytalan vagy utánlépéssel jár.

·        Fejletlen egyensúlyérzék.

·        Nehezen tanul meg kerékpározni, síelni, úszni.

·        Mindig mozog, mégsem halad…

·        Görcsös, görnyedt, rossztesttartású.

·        Jelre nem tud azonnal megállni.

 

Finom mozgás

·        Vizuális szelekció nehéz /alak-háttér percepció/.

·        Szem-kéz koordináció gyenge, vizuális fixációs problémák.

·        Szemkontaktus gyenge.

·        Sokat pislog, szemet dörzsöl és panaszkodik a látására /ép látásnál is.

·        Evőeszköz használata problémás, csúnyán eszik.

·        Nehezen vág ollóval.

·        Nehezen fűz, köt masnit és csomót, cipzárral, gombolással gondjai vannak.

·        Rajzban, festésnél leszalad a vonal a papírról, /nehezen tart határokat/.

·        Rajzai hiányosak.

·        Emberrajza korától elmarad, szegényes.

·        Eszközfogás és/vagy -tartás rossz.

·        Vonalkapcsolódások pontatlanok.

·        Nyomaték változó.

 

Írás

·        Írómozgások ügyetlenek, görcsös vagy renyhe.

·        Írása nehezen olvasható.

·        Szálkás, szögletes, szűk betűk.

·        Csúnya írás, sok hibázás.

·        Javítgatás átírás, ráírás, radírozás, kivakarás, elfedés.

·        Vizuálisan vagy auditívan hasonló képzésű betűk elírása.

·        Elhelyezési nehézség /margóba lóg, vonal alá-fölé csúszik.

·        Mérettartási nehézség.

·        Felfelé húzott vagy lemaradó ékezetek, áthúzások, mondatvégi pontok.

·        Nem érzi, hol kell vessző a mondatban.

·        Szóközök változók.

·        Nem szeret elválasztani sorok végén.

·        Egybeír szavakat.

·        Dőlésingadozás.

·        Sajátosan képzett betűk.

·        Különbözően leírt azonos betűk.

·        Maszatos, rendezetlen füzet.

·        Egyenetlen íráskép, kuszaság.

·        Sorirányok és -hosszak változók.

·        Neveket, mondatokat kisbetűvel kezd.

·        Helyesírási hibák /hosszú-rövid cserék.

·        Pontatlan másolás / 2-3 betűnként vagy szavanként másolva is/.

·        Erős nyomás vagy indokolatlan felemelgetése az írószernek.

·        Régies írásmódú nevek, idegen kifejezések írása hibás.

·        Írástempó lassú.

·        Szóvégeket lehagy, vagy pontatlanul folytat.

·        Betűket téveszt, kihagy,

·        Szótagokat felcserél, megfordít.

·        Nem emlékszik mit írt le. /tartalma/

·        Hibásan leírt szót jól olvassa ki /nem látja a hibát/.

·        Nyelvtani műveletek megértése, megjegyzése és alkalmazása problémás.

·        Kudarcai miatt feszülten ír és tovább hibázik.

 

Testkép

·        Kialakulatlan testvázlat.

·        Keveri jobb és bal kezét.

·        Kialakulatlan dominancia.

·        Keresztdominancia.

 

Játék, munka, feladatok

·        Befejezetlenség, halogatás, félbe hagyás.

·        Céltalan csapongás.

·        Ismétlődő elemek.

·        Felületes megoldások.

·        Nagy tömegben, frontálisan nehezebben dolgozik.

·        Mikrocsoportos, páros vagy egyéni munkákban jobban teljesít.

·        Kerüli a kihívásokat.

 

Érzelmi élet

·        Érzelmi labilitás, bizonytalanság.

·        Megoldatlan feszültség levezetés.

·        Magányos, peremhelyzetű,.

·        Szorongó, félelmei vannak.

·        Nem vállal azonosulást.

·        Érzelmeket nehezen ismer fel, tévesen értelmez.

·        Diszharmónia.

·        Céltalanság.

·        Belső feszültség, zaklatott, kiegyensúlyozatlan.

·        Védtelenség érzés, elhagyatottság-érzés.

·        Zárkózottság, visszahúzódás, bátortalanság.

·        Infantilis agresszió /csipkelődés, bosszantás, piszkálódás/.

·        Feltűnően nagy különbség van jó és rossz napjai között.

·        Bizonyos napokon teljesen széteső, máskor összeszedettebb. Minden befolyásolja: az időjárás /légnyomás/, élelmiszerek, testi állapota, fáradtsága, stb.

·        Túlérzékeny, sértődékeny, sírós, hisztis, dühében agresszív.

·        Alacsony önértékelés, kisebbrendűségi érzés,

 

Akarati tulajdonságok

·        Kontroll-képtelen.

·        Sérült vagy kialakulatlan én-védelmi megoldások.

·        Türelmetlen, impulzív.

·        Fegyelmezetlen.

·        Akarati erőfeszítés nehezére esik.

·        Engedetlen.

·        Látszólag indokolatlan dühkitörések.

 

Társas kapcsolatok

·        Hozzáér másokhoz, /bökdös, ütöget, ..

·        Elveszi, amivel más éppen dolgozik vagy játszik.

·        Tiszteletlen, de nincs ezzel tisztában.

·        Nem tartja be a távolságokat, határokat, szabályokat sem térben, sem a kapcsolatokban.

·        Zavarja mások egyéni és csoportos tevékenységét.

·        Nem vesz másokat figyelembe.

·        Nem látja át a helyzeteket, így folyamatosan konfliktusokba bonyolódik.

·        A visszautasítás és kudarc rendkívüli erővel érinti.

·        Nincs tudatában, hogy zavarja környezetét kivárás-képtelenségével.

·        Nem látja át, mit csinál rosszul, nem érzi a konfliktusok okát, nem érzékeli, hogy mivel idézi elő az elutasítást.

·        Saját szabályokat alkot, de azokat sem képes betartani.

 

Az elsődleges okokra épülve alakul ki másodlagos, harmadlagos tünetként:

 

·        Negatív énkép, bizonytalan ego

·        Magatartás-zavar, viselkedés-zavar,

·        Személyiségzavar, pszichés és pszichoszomatikus zavarok

 

 

 

A gyermek személyisége torzul, amennyiben nem kap időben segítséget.

 

 

 

 

 

 

 

 

Szakirodalom:

Porkolábné Balogh Katalin munkái

Kuhn Gabriella munkái

Fodor Zoltán: diszlexiára és diszkalkuliára utaló jelek – fejlesztők.hu