Köszöntjük, Dalma, Izabella nevű látogatóinkat.


Makra Ildikó Judit

Mobil/ SMS: 06 (70) 529 89 12

E-mail: grafobazis@gmail.com

Ajánlatkérés:
KLIKK

Új helyen a rendelő:1117 BUDAPEST BUDAFOKI ÚT 81 2EM 4

hétvégén a parkolás ingyenes, helyek szoktak lenni. 4 metró közel, 4, 6 villamos meg egy csomó busz, Rákóczi és Petőfi híd közel....

Péntekenként: a Pagoda Tanodában is tartok foglalkozásokat!

Cím: 1152 Bp Szentmihályi u. 171.

Szombat egész nap és vasárnap délután: 1111 Bp Budafoki u. 81.

Egyénre szabott interaktív foglalkozások.

TÉRKÉP

Köszönetnyilvánítások
Kedves Ildikó! Nem tudom, hogyan csinálja, de fiam /aki eddig ceruzát, krétát, lapot látni sem akart/, kezd önállóan rajzolni. Végre az óvodai faliújságon is láthatom a munkáit. Megszerette az alkotást. Már nem fél, hogy kinevetik. Elhiszi, hogy képes arra, amire a többi gyerek. Javult az önbizalma és ezt magának köszönhetjük. Elengedik iskolába is, mert emiatt ez is kérdéses volt.Szabóné Kende Judit
Drága Tanárnő! Nagyfiam iskolaváltása miatt sokat aggódtam, hiszen 8. osztályig megszokták tanárai, hogy ennyire csúnyán ír. Féltem, hogy egy új iskolában mi lesz vele? Tudom, hogy az olvashatatlan írás miatt a tartalom értékelése is alacsonyabb. Pedig a fiam nem buta. Hála magának, az eltelt idő alatt rendezettebb, egyéni, de olvashatóbb írást produkál Kolos és a felvételin sem okozott nehézséget az írásbeli munkája. Most a középiskola…Rádai Jánosné
Tisztelt Hölgyem! Gratulálok a munkájához! Csodát tett a fiammal! Már azon is meglepődtem, milyen szívesen jár Önhöz tanulni hetente. Arra azonban nem gondoltam, hogy majd egy év alatt ennyit javul írásának olvashatósága. Ezen kívül elmondhatom, hogy jobb a feladatokhoz való hozzáállása is. Felelősséget vállal a dolgaiért, tetteiért. Ez remek! Őszinte elismerésem a szakértelméért és odaadó munkájáért.Dr. Soós Lajos Géza
Kedves Grafológus Asszony! Nagycsoportos fiam edig nem rajzolt, ezért kétséges volt a beiskolázása. Köszönöm, hogy néhány hónap alatt behozta lemaradását és ősszel iskolába mehet a barátaival. Fiamat egyedül nevelem, sokat dolgozom. Én ehez nem értek, hogyan segítsem őtet. Köszönöm szakértő munkáját. Kezeit csókolom:Juhász András
Kedves Ildikó! Olyan jó látni, hogy Zolikám írása mennyit javult. Már nincs – a tanár által – pirossal áthúzott oldal a füzetében, megszűntek a felszólítások a lap alján, sőt csillagot, kis biztatást, apró dicséreteket találok a helyükön. Zoli sokkal szívesebben jár iskolába és több barátja is van. Örülök, hogy Rád találtunk. Szeretettel üdvözöl:Kissné Dombi Katalin és Kiss Zolika
Kedves Ildikó! Örömmel üzenem, hogy Dani igen jól teljesít az iskolában és a füzetei is olvashatóak. Nem gondoltam volna, hogy az én enyhén fogyatékos gyermekem valaha is fog tudni rajzolni, nemhogy írni. Köszönjük a segítséget, kitartó biztatást és szeretetet:Tőke Dávid és Danika
Kedves Ildikó! A héten megint eszembe jutottál, mert Levi írásán nagyon meglátszik fejlesztő munkád eredménye. Majd elolvadtam a gyönyörűségtől, amikor megláttam a geometriai füzetet, amit most kezdtek el írni. Szép formás betűk és a sima lapon egyenes sorok, nem pedig lefelé csúszó mondatok. Köszönet, mert ez a te türelmes hozzáértő munkádat dicséri. Jó egészséget és sok sikert kívánunk!Irén és Levi
Kedves Asszonyom! Köszönettel látom, hogy tizenéves nagy fiam olvashatatlan írása hónapról hónapra olvashatóbb. Már azok a tanárok is észreveszik, akik nem tudják, hogy grafomotoros fejlesztésre jár. Igaz én rövidebb időre számítottam, de belátom megéri a rendszeres gyakorlás. Ábel sosem volt egyszerű gyerek, Önhöz mégis szívesen jár, jól érzi magát, ez pedig nagy szó, mert majdnem-felnőtt tiniként elég elutasító otthon. Nem csak a…Kemény András és Ábel
Kedves Ildikó! Köszönjük a szeretetteljes személyes foglalkozásokat. Tudom, hogy Gabika – enyhe fogyatékosként – nem mehetett volna soha normál iskolába. A te kitartó játékos foglalkozásaid vezettek oda, hogy – sok türelem után- a helyi Pedagógiai Szakszolgálat és a Tanulási Képességvizsgáló Bizottság is egybehangzóan, elengedte normál első osztályba. Most, túl az első féléven látom igazán, hogy jó közepes eredménnyel…Németh Gáborné Kati és családja
Tisztelt Hölgyem! Hálásan köszönöm gyermekem meglepő írásjavulását. Szkeptikus voltam, mert én sem írok szépen. Nem gondoltam, hogy lehet ezen javítani bármit is. Meghatározottnak gondoltam. Mivel Péter fiam középiskolába megy, és a jelenlegi iskolában már megszokták az írását, de egy magasabb szinten, ismeretlen helyen féltem hogyan fogják ezt tolerálni. Köszönjük a szép eredményt, nyáron is vállaljuk a fejlesztést, mert igencsak…Nánási család

AKCIÓ 999.- FT


MEGRENDELHETŐ

verses kötetem e-book formájában
a részletekért KLIKK

Mérje fel gyermeke képességeit

KLIKK IDE A FELMÉRÉSHEZ

Kézügyesítő játékok otthonra

KLIKK IDE A JÁTÉKOKHOZ

KÖNYV
Tanulsz velem cigányul? Sityos manca romanes?
Szilágyiné Makra Ildikó - Orsósné Varga Mária

Tanulás zavarok tünetei

Diszgráfia/ diszlexia/ diszkalkulia általános tünetei

 

 

Amennyiben minimum 5-5 jellemző ráillik a gyermekre, fennáll a tanulási zavar kockázata, érdemes szakemberrel megvizsgáltatni.

 

 

Értelmi

·        Intelligencia ép vagy magas.

·        Gyors felfogású, értelmes, logikus.

·        Ami érdekli, azt könnyen megjegyzi.

·        Gondolati ugrások jellemzik.

·        Gyorsabban gondolkodik, mint cselekszik.

·        Rövidtávú emlékezete gyenge, memóriazavar.

·        Egymás utáni 2-3 utasításra nem tud visszaemlékezni.

·        Nem látja meg az azonosságokat és különbségeket.

·        Hasonló látási és hallási észleléseket kever.

·        Érzékelési zavarok fordulnak elő.

·        Időben rosszul tájékozódik, időérzéke fejletlen.

·        Auditív és vizuális ritmusokat nem tud visszaadni.

·        Utasításokat hiányosan jegyez meg /ez is hibaforrás/.

·        Teljesítménye alacsony vagy ingadozó.

·        Csapongó gondolatok, torlódó asszociációk.

·        Koncentrációs nehézség.

·        Sorrendiségi hibák minden szinten.

·        Figyelmi ingadozás, -elterelhetőség, -ugrálás.

·        Érdeklődése kialakulatlan /minden egyszerre vagy semmi sem igazán, tartósan/.

·        Tanulási szituáción kívül érdeklődő, figyel.

·        Lényegkiemelő képessége gyenge, minden egyformán fontos számára.

 

Számolás

·        Azonos számú korongot térben széthúzva többnek lát.

·        Relációs jelet rosszul tesz ki, mert nem tudja értelmezni.

·        Gyorsabban mutatja, mint kimondja a számot ezért ujjal való számlálása is hibás.

·        Nehezen jegyzi meg a számokat, számsorokat.

·        Elmosódottnak látja a számokat.

·        Nehezen tanulja a szorzótáblát.

·        Hiányos és /vagy hibás fogalmak a számokról, mennyiségekről, nagyságrendekről, matematikai műveletekről.

·        Felcserélt számok, megfordított /minden irányba -63, 36, 93, 39-/ számok.

·        Számcserék hallás és másolás után is.

·        Hasonló alakú és/vagy írómozdulatú számok cseréje.

·        Számjegyeket kihagy.

·        Nem veszi észre a hibát sem a szám leírásakor, sem a művelet közben vagy végén.

·        Ahányszor megoldja ugyanazt a példát, mindig más eredményt kap, és nem tudja visszakeresni hol rontott, mert nem látja.

·        Aránytalanul hosszú időt tölt egy-egy számolási feladattal.

·        Kimerül a matematikafeladatok közben.

·        Számfogalom és mennyiség összefüggésében téved.

·        Számtani szimbólumokat nem érti, vagy felcseréli a műveleteket.

·        Rengeteg gyakorlás sem hoz eredményt a matematikai előrehaladásban, csak ront a helyzeten.

·        Amit tanult gyorsan felejti, így nincs mire építkeznie. Egyre kevésbé érthető a számok birodalma a számára.

·        Tízes, százas ezres átlépésekor elakad.

·        Nehezen folytat számsorokat fejszámoláskor elfelejti a közbülső eredményeket, sőt egyszerű számsort sem tud megjegyezni. /rendszám, telefonszám, kódok, szobaszám…stb/.

·        Visszafelé, 10-től sem tud sorban számolni.

·        Rímekkel jobban tanul: 5×5 az 25, 6x6az 36… ami nem rímel, nem megy…/7x7nek a vége nem 7re végződik…

·        Téri, idői folyamatokat sem tud megfogalmazni, nem érzi.

·        Szöveges matekpéldában nem igazodik el, képtelen értelmezni, mi mihez kapcsolódik.

·        Nehezen tanulja a hagyományos órát. /60 után van váltás nem 100-nál./

 

Olvasás

·        Elmosódottnak látja a betűket.

·        Nem szeret olvasni.

·        Olvasásnál sort téveszt, /ugrik fel vagy le.

·        Mást olvas, mint ami le van írva.

·        Ragot, szót megfordít.

·        Szóvégeket lehagy, vagy pontatlanul folytat. /”Kitalálja” a végét./

·        Betűket téveszt, kihagy.

·        Szótagokat felcserél, megfordít.

·        Nem emlékszik, mit olvasott.

 

Beszéd

·        Megkésett beszédfejlődés.

·        Beszédhibák.

·        Hallási szelekció nehéz.

·        Hosszabb szavak kimondása gondot okoz.

·        10-nél több hangot hibásan ejt.

·        Keveri a zöngés-zöngétlen hangokat.

·        Irányjelölő fogalmakat nem ért vagy felcserél.

·        Viszonyszavakat rosszul használ, vagy utasításkor téveszti.

·        Kevés és bizonytalan szókincs.

·        Tőmondatok használata.

·        Leíró, „érzelemtelen” vagy agresszív körülírások, történetmesélések.

·        Halandzsázás, „se füle-se farka történetek”.

·        Sajátos szavakat, szóösszevonásokat alkalmaz.

·        Ismétlődő elemek.

·        Kapkodó beszéd, hadarás, locsogás-fecsegés, elmosódó beszéd.

·        Zaklatott beszéd, beszéd-kényszer, amit nem tud leállítani.

·        Befejezetlen szavak, mondatok, történetek.

·        Nem érdekli a mese, nehezen tanul verset, mondókát, dalokat.

·        Szövegek tartalmát nem tudja lényegkiemelően visszaadni.

·        „Költ” a mese, vers visszamondásnál.

·        Szavak, mondatok után-mondása nehéz.

·        Pontos, szó szerinti visszaadás sikertelen.

·        A nyelvtani, fogalmi szabályok számára nehezek.

·        Idegen nyelvet nehezen tanul.

 

Mozgás

·        Mozgászavar.

·        Túlmozgás, hiperaktivitás, élénkség vagy túlzott lassúság.

·        Összerendezetlen, sokat esik, megüti magát.

·        Bizonytalan, ügyetlen mozgás. Ismétlődő elemek.

·        Kimaradt vagy megkésett mozgásfejlődési fázis.

·        Térben rosszul tájékozódik /fent-lent, jobbra-balra, középen…/

·        Keresztezett mozgásokat nehezen vagy nem kivitelez.

·        Gyors, nem célszerű mozgások.

·        Távolságokat nem tud megbecsülni, /mellényúl, lelök, stb…

·        Nem oda néz, amit csinál…  /”Jobbra néz és balra megy, átesik tárgyakon../

·        Lépcsőn bizonytalan vagy utánlépéssel jár.

·        Fejletlen egyensúlyérzék.

·        Nehezen tanul meg kerékpározni, síelni, úszni.

·        Mindig mozog, mégsem halad…

·        Görcsös, görnyedt, rossztesttartású.

·        Jelre nem tud azonnal megállni.

 

Finom mozgás

·        Vizuális szelekció nehéz /alak-háttér percepció/.

·        Szem-kéz koordináció gyenge, vizuális fixációs problémák.

·        Szemkontaktus gyenge.

·        Sokat pislog, szemet dörzsöl és panaszkodik a látására /ép látásnál is.

·        Evőeszköz használata problémás, csúnyán eszik.

·        Nehezen vág ollóval.

·        Nehezen fűz, köt masnit és csomót, cipzárral, gombolással gondjai vannak.

·        Rajzban, festésnél leszalad a vonal a papírról, /nehezen tart határokat/.

·        Rajzai hiányosak.

·        Emberrajza korától elmarad, szegényes.

·        Eszközfogás és/vagy -tartás rossz.

·        Vonalkapcsolódások pontatlanok.

·        Nyomaték változó.

 

Írás

·        Írómozgások ügyetlenek, görcsös vagy renyhe.

·        Írása nehezen olvasható.

·        Szálkás, szögletes, szűk betűk.

·        Csúnya írás, sok hibázás.

·        Javítgatás átírás, ráírás, radírozás, kivakarás, elfedés.

·        Vizuálisan vagy auditívan hasonló képzésű betűk elírása.

·        Elhelyezési nehézség /margóba lóg, vonal alá-fölé csúszik.

·        Mérettartási nehézség.

·        Felfelé húzott vagy lemaradó ékezetek, áthúzások, mondatvégi pontok.

·        Nem érzi, hol kell vessző a mondatban.

·        Szóközök változók.

·        Nem szeret elválasztani sorok végén.

·        Egybeír szavakat.

·        Dőlésingadozás.

·        Sajátosan képzett betűk.

·        Különbözően leírt azonos betűk.

·        Maszatos, rendezetlen füzet.

·        Egyenetlen íráskép, kuszaság.

·        Sorirányok és -hosszak változók.

·        Neveket, mondatokat kisbetűvel kezd.

·        Helyesírási hibák /hosszú-rövid cserék.

·        Pontatlan másolás / 2-3 betűnként vagy szavanként másolva is/.

·        Erős nyomás vagy indokolatlan felemelgetése az írószernek.

·        Régies írásmódú nevek, idegen kifejezések írása hibás.

·        Írástempó lassú.

·        Szóvégeket lehagy, vagy pontatlanul folytat.

·        Betűket téveszt, kihagy,

·        Szótagokat felcserél, megfordít.

·        Nem emlékszik mit írt le. /tartalma/

·        Hibásan leírt szót jól olvassa ki /nem látja a hibát/.

·        Nyelvtani műveletek megértése, megjegyzése és alkalmazása problémás.

·        Kudarcai miatt feszülten ír és tovább hibázik.

 

Testkép

·        Kialakulatlan testvázlat.

·        Keveri jobb és bal kezét.

·        Kialakulatlan dominancia.

·        Keresztdominancia.

 

Játék, munka, feladatok

·        Befejezetlenség, halogatás, félbe hagyás.

·        Céltalan csapongás.

·        Ismétlődő elemek.

·        Felületes megoldások.

·        Nagy tömegben, frontálisan nehezebben dolgozik.

·        Mikrocsoportos, páros vagy egyéni munkákban jobban teljesít.

·        Kerüli a kihívásokat.

 

Érzelmi élet

·        Érzelmi labilitás, bizonytalanság.

·        Megoldatlan feszültség levezetés.

·        Magányos, peremhelyzetű,.

·        Szorongó, félelmei vannak.

·        Nem vállal azonosulást.

·        Érzelmeket nehezen ismer fel, tévesen értelmez.

·        Diszharmónia.

·        Céltalanság.

·        Belső feszültség, zaklatott, kiegyensúlyozatlan.

·        Védtelenség érzés, elhagyatottság-érzés.

·        Zárkózottság, visszahúzódás, bátortalanság.

·        Infantilis agresszió /csipkelődés, bosszantás, piszkálódás/.

·        Feltűnően nagy különbség van jó és rossz napjai között.

·        Bizonyos napokon teljesen széteső, máskor összeszedettebb. Minden befolyásolja: az időjárás /légnyomás/, élelmiszerek, testi állapota, fáradtsága, stb.

·        Túlérzékeny, sértődékeny, sírós, hisztis, dühében agresszív.

·        Alacsony önértékelés, kisebbrendűségi érzés,

 

Akarati tulajdonságok

·        Kontroll-képtelen.

·        Sérült vagy kialakulatlan én-védelmi megoldások.

·        Türelmetlen, impulzív.

·        Fegyelmezetlen.

·        Akarati erőfeszítés nehezére esik.

·        Engedetlen.

·        Látszólag indokolatlan dühkitörések.

 

Társas kapcsolatok

·        Hozzáér másokhoz, /bökdös, ütöget, ..

·        Elveszi, amivel más éppen dolgozik vagy játszik.

·        Tiszteletlen, de nincs ezzel tisztában.

·        Nem tartja be a távolságokat, határokat, szabályokat sem térben, sem a kapcsolatokban.

·        Zavarja mások egyéni és csoportos tevékenységét.

·        Nem vesz másokat figyelembe.

·        Nem látja át a helyzeteket, így folyamatosan konfliktusokba bonyolódik.

·        A visszautasítás és kudarc rendkívüli erővel érinti.

·        Nincs tudatában, hogy zavarja környezetét kivárás-képtelenségével.

·        Nem látja át, mit csinál rosszul, nem érzi a konfliktusok okát, nem érzékeli, hogy mivel idézi elő az elutasítást.

·        Saját szabályokat alkot, de azokat sem képes betartani.

 

Az elsődleges okokra épülve alakul ki másodlagos, harmadlagos tünetként:

 

·        Negatív énkép, bizonytalan ego

·        Magatartás-zavar, viselkedés-zavar,

·        Személyiségzavar, pszichés és pszichoszomatikus zavarok

 

 

 

A gyermek személyisége torzul, amennyiben nem kap időben segítséget.

 

 

 

 

 

 

 

 

Szakirodalom:

Porkolábné Balogh Katalin munkái

Kuhn Gabriella munkái

Fodor Zoltán: diszlexiára és diszkalkuliára utaló jelek – fejlesztők.hu