Köszöntjük, Natália nevű látogatóinkat.

Grafológus szakoktató, Makra Ildikó Judit

Makra Ildikó Judit

Mobil/ SMS: 06 (70) 529 89 12

E-mail: grafobazis@gmail.com

Ajánlatkérés:
KLIKK

1117 BUDAPEST BUDAFOKI ÚT 81 2EM 4

hétvégén a parkolás ingyenes, helyek szoktak lenni. 4 metró közel, 4, 6 villamos meg egy csomó busz, Rákóczi és Petőfi híd közel....

Péntekenként: a Palota Tehetségfejlesztő Központban is tartok foglalkozásokat!

Cím: 1157 Budapest Hartyán köz 3.

Szombat egész nap és vasárnap délután: 1111 Bp Budafoki u. 81.

Egyénre szabott interaktív foglalkozások.

TÉRKÉP

Köszönetnyilvánítások
Kedves Ildikó! Nem tudom, hogyan csinálja, de fiam /aki eddig ceruzát, krétát, lapot látni sem akart/, kezd önállóan rajzolni. Végre az óvodai faliújságon is láthatom a munkáit. Megszerette az alkotást. Már nem fél, hogy kinevetik. Elhiszi, hogy képes arra, amire a többi gyerek. Javult az önbizalma és ezt magának köszönhetjük. Elengedik iskolába is, mert emiatt ez is kérdéses volt.

AKCIÓ 999.- FT

Lelkem gyöngyei

MEGRENDELHETŐ

verses kötetem e-book formájában
a részletekért KLIKK

Mérje fel gyermeke képességeit

KLIKK IDE A FELMÉRÉSHEZ

Kézügyesítő játékok otthonra

KLIKK IDE A JÁTÉKOKHOZ

KÖNYV
Tanulsz velem cigányul? Sityos manca romanes?
Szilágyiné Makra Ildikó - Orsósné Varga Mária

A fejlesztés

Mi a grafomotoros fejlesztés?

Finommozgások koordinációjának, rajz- és íráskészségének a fejlesztése. A “grafomotorikus” szó jelentése írómozgást jelent, de tágabb értelemben használatos. Az összes finommozgás-koordinációt igénylő tevékenység, szűkebb értelemben pedig a rajz- és íráskészséggel kapcsolatos mozgások összefoglaló kifejezése. Ez többnyire diszgráfia/diszlexia prevenció-korrekció.

A grafomotoros zavarok okai:

Különböző okok találhatóak a háttérben, többnyire több ok is lehetséges, ezért fontos a szülővel való baráti beszélgetés közben anamnézist készíteni.
Szomatikus (testi)- görcsös, vagy tónustalan kézizmok, rövid, nehezen mozgó ujjak, ujjpercek, agyi mozgásvezérlés zavara, stb.
Mentális (értelmi) organikus agykárosodás, átmeneti kémiai zavar, keresztmodalitások (látási, hallási észlelés) zavara, stb.
Pszichés (lelki) szorongás, trauma, kisebbségi érzés, túlzott megfelelési vágy, túlzott követelményszint, stb.
Szociális (társadalmi) ingerszegény környezet, elhanyagoló nevelés, nem megfelelő minta követése, stb.

 

A grafomotoros zavar jelei:

A gyermek ügyetlen, finommozgás koordinációja gyengébben fejlett azonos életkorú társainál. Nem akar, nem tud, nem mer, vagy nem szeret rajzolni, gyöngyöt fűzni, aprólékos, finom kézmozgásokat igénylő feladatokat végezni. Pld: Nehezen tudja ruháját begombolni, cipőfűzőjét befűzni, csomót, illetve masnit kötni, cipzárt bekapcsolni, stb.

 

A grafomotoros fejlesztés tartalma:

Grafomotoros fejlesztés szükséges mindazoknál a gyerekeknél (személyeknél), akinél problémás az ábrázolás, az írás, vagy a finommozgások növelése. Valami oknál fogva retardáció, ill. regresszió történhet e területeken. A fejlesztéssel megelőzhető, ill. csökkenthető a tanulási zavarok kialakulása, (diszgráfia, diszlexia, diszkalkulia), melyek a rárakódó negatív visszajelzések kompenzálásaként magatartási zavarokhoz vezethetnek.

 

A fejlesztés feladata:

Célzott gyakorlat-sorokkal lehetővé tenni a megfelelő gyorsaságú és erősségű, kontrollált, célirányos kézmozgást, az ujjak differenciált és összehangolt együttműködését, a folyamatos, rugalmas vonalvezetést, pontos vonalkapcsolásokat és jó formaalakításokat különböző méretekben. Helyes ceruzafogás és használat elsajátításának elősegítése.

 

A fejlesztés módszerei:

Mivel a grafomotoros zavarok okai változatosak, így a megoldási módok is egyénre szabottak. Ezek közül néhány: légzőgyakorlatok, relaxáció, kéz-ujj masszázs, az agyféltekék összehangolt működését is elősegítő keresztezett nagymozgások, a finommotorikát fejlesztő változatos apró mozgások, stb.

 

A fejlesztés hatása

Az okok ismeretében, célzott játékos gyakorlással, az egyéni fejlődési ütemnek megfelelő haladással, az alapvető érési periódusban jelentős eredményeket lehet elérni, de bármilyen életkorban jól fejleszthető az egyén, amennyiben saját akaratából szeretne változni, változtatni.
Főleg 5-7 éves korban, a normál érési folyamatra építve lehet ugrásszerű fejlődést elősegíteni, mert ebben az időszakban zajlik a kézizmok, kézközép-csontok erősödése, a finom-mozgás koordinációjáért felelős agyi struktúrák kiépülése, az idegpályák myelinizációja.
A szerkezet és funkció egységének és kölcsönhatásának elve alapján tudjuk, hogy a szerkezet, – az agy alapja a működésnek, a működés viszont fejlesztőleg hat vissza a szervezetre, így folyamatosan magasabb rendű működés, fejlődés jön létre.
A mozdulatokat és koordinációjukat az agy hozza létre, de a mozgás visszahat az agy különböző területeinek fejlődésére is. Tehát folyamatos interakciók közben, folyamatos gondolat-viselkedés-mozgáskombinációk alakulnak, amelyek a tanulás során megerősítődnek-rögződnek, ill. gátlódnak-kioltódnak. A rögződő grafikus- és magatartásformák, beidegződő mozdulatminták megváltoztatásával változik a személyiség egyéb válaszmintázata is. Átalakul viselkedése, kapcsolatai, mert minden síkon történik változás.
A különböző okok alapján létrejövő, hasonló magatartási, cselekvési, mozgási zavarok feloldása, áthangolása különböző módszerekkel, visszahat az eredetre. A zavart kiváltó gátlások feszültségek, blokkok csökkennek, átíródnak, új agyi kapcsolatok, járható utak létesülnek az agy szinapszis rendszerét tekintve testi, az egyén késztetésére nézve tudatalatti és tudatos cselekvési szinteken egyaránt.
A grafomotoros fejlesztés során alkalmazott, egyénre szabott módszerek változatos kinesztetikus-, taktilis ingerek és kézmozgások, a finommotorikus fejlődés visszahat az agy egyébterületeinek fejlődésére is. Fejlődik a logikai- és kombinációs készség, a tájékozódó képesség, kreativitás, az ötletes megoldásokban a fantázia, és még sok fontos szellemi képesség, mely a sikeres iskolai tanulásban előnyöket jelent, és meghatározza a gyermek iskolához és tanuláshoz való pozitív viszonyát.


Összefoglalva tehát:

A finommozgás koordinációjának, azon belül a kézügyességnek a fejlesztése. Rajz- és íráskészség fejlesztése.

A “grafomotoros” kifejezés, az írás kivitelezéshez szükséges rajzoló- és írásmozgás(ok) megnevezése.
A grafomotors zavar (diszgráfia) a fejletlen finommozgás-koordináció megnevezése. Akkor jön létre, ha az íráskészség kialakulása nehezített, zavart, vagy egyenetlen.

A rajzoláshoz és későbbi íráshoz szükséges:

  • pont fixálásának képessége, fókusz megtartása,
  • térbeli helyzet és -viszony helyes használata, kialakult testkép
  • alak-háttér percepció, alakkonstancia,
  • szem-kéz koordináció,
  • ritmusérzék, sorrendiség felismerése és tartása
  • helyes ceruzafogás- és tartás, megfelelő nyomóerő
  • gördülékeny vonalvezetés

Grafomotoros foglalkozás szükséges mindazoknál a személyeknél, akiknél problémás az ábrázolás, írás, vagy egyéb finommozgások minősége.


Gyermekeknél:
Rajzkészség kialakítása, írómozgásra előkészítése, felkészítés a sikeres iskolakezdésre, írászavar megelőzése, javítása.

Felnőtteknél:
Gördülékenyebb írás kialakítása, ami visszahat a személyiségre, sikeresebb emberré válhatunk általa.

Időseknél:
Merev mozgások harmonizálása, agyvérzés után az írás újra kialakítása. Az aláírás – mint személyiséghordozó azonosító-jegy – újrastruktúrálása.

 

Megelőzhető, vagy csökkenthető a tanulási zavarok kialakulása. (diszgráfia/diszlexia)
Oldhatóak az érzelmi alapon létrejött blokkok, melyek gyengítik a memóriát és zavarokat okozhatnak a szellemi teljesítményben.
Alakul a személyiség viselkedés- és cselekvésmódja, magatartása.
Javul a finom-mozgások minősége, és a rajzkészség.

Rendezett íráskép és olvasható betűk hozhatók létre tartósan.

Folyamatos interakciók közben folyamatos gondolat-viselkedés-mozgáskombinációk alakulnak.
A rögződő grafikus – és magatartásformák, beidegződő mozdulatminták megváltoztatásával pozitívan változik a személyiség.

Forrás: iraszavar.hu